خطر صفر شدن نرخ رشد باروری تا سال ۱۴۰۰

دسته: اخبار اجتماعی
بدون دیدگاه
جمعه - ۱۲ خرداد ۱۳۹۶
خطر صفر شدن نرخ رشد باروری تا سال ۱۴۰۰

معاون مرکز آمار ایران گفت: اگر با شرایط موجود در کشور پیش برویم تا سال ۱۴۰۰ رشد باروری به صفر خواهد رسید.

معاون مرکز آمار ایران گفت: اگر با شرایط موجود در کشور پیش برویم تا سال ۱۴۰۰ رشد باروری به صفر خواهد رسید.

علیرضا زاهدیان افزود: تا سال ۹۵ جمعیت کشور ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر بوده که این رقم در فاصله زمانی ۹۰ تا ۹۵ رشد جمعیت ۹۵۰ هزار نفری را نسبت به ۵ سال قبل نشان می دهد.

وی ادامه داد: تا سال ۹۴ شاخص رشد جمعیت ۱٫۲۹ بوده که این رقم در سال ۹۵ به ۱٫۲۴ کاهش یافته است این در حالی است که اگر با رشد جمعیت سال ۹۴ پیش می رفتیم این رقم به یک می رسید.

او با اشاره به اینکه نباید منتظر سرشماری ها ماند افزود: مرکز آمار اطلاعات سامانه ای را ایجاد کرده که طی آن اطلاعات مربوط به نفوس و جمعیت کشور هر سه ماه یکبار به روز شود البته برای سرشماری بعدی در شهریور امسال نیازمند هماهنگی میان دستگاهی برخی ارگانها مانند وزارت کشور هستیم.

زاهدیان رشد باروری کشور را تا سال ۹۰، ۱٫۸ عنوان کرد و گفت: این رقم می باید ۲٫۱ می بود یعنی به ازای هر ازدواج یک فرزند، از سال ۹۰ تا ۹۵ موالیدمان رو به افزایش بوده اند به گونه ای که تا سال ۹۴ سالانه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تولد ثبت می شد اما این رقم در سال ۹۵ به یک میلیون و ۵۳۰ هزار رسید.

معاون مرکز آمار ایران ادامه داد: اگر با نرخ باروری ۱٫۸ پیش می رفتیم می باید تا سال ۱۴۰۰ شاهد صفر شدن این نرخ می بودیم اما رشد این رقم در سالهای اخیر ما را کمی امیدوار کرده ولی باز هم تا سال ۱۴۲۰ احتمال رسیدن نرخ باروری به رقم نیم نگرانی ما را ثبات می بخشد./خبرگزاری تسنیم


دیدگاه ها