برچسب: آئین نامه ابلاغ الکترونیک قضایی
آیین نامه ابلاغ الکترونیک قضایی
۲۰ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیین نامه ابلاغ الکترونیک قضایی

آیین نامه ابلاغ الکترونیک قضایی آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی منتشر شده در روزنامه رسمی کشور مورخ ۲۸-۵-۱۳۹۵ در اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی» به شرح مواد آتی…..