برچسب: شهادت دروغ
نحوه اثبات و مجازات شهادت دروغ
۲۹ آبان ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نحوه اثبات و مجازات شهادت دروغ

سوال : مجازات شهادت دروغ چیست و آیا دادگاه در مورد شهادت شهود تحقیق می کند یا خود باید اثبات کنیم؟ پاسخ کارشناس حقوقی: ادای شهادت دروغ مطابق قانون جرم بوده و دارای مجازات می‌باشد. ماده ۶۵۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه…..