برچسب: کتاب
روز ملی کتاب، کتابخوانی و کتابدار
۲۷ آبان ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

روز ملی کتاب، کتابخوانی و کتابدار

کتاب به نوعی مهمترین نقش را در ایجاد و حفظ تمدن بشری امروزی که در آن زندگی می کنیم ایفا کرده است. از کنار این کلمه نمی شود به راحتی گذشت. بمب علم، سرچشمه معرفت یا هر لغت باحال و خلاقانه دیگری که برای نام بردن کتاب از آن استفاده می کنید. کتاب محبوب دوستداشتنی کتابخوان ها، کتابداران و مشتاقان علم است. هر سال روز مشخصی متعلق به این شی مهم است تا توانسته باشیم فقط کمی از دینمان را نسبت به آن ادا کنیم. روز ۲۴ آبان ماه روز ملی کتاب و کتابخوانی و کتابدار است.